گواهینامه ها

این شرکت دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9000 1994 ، 2000 ، 2008 ، صدور گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001 - 2004 و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 - 2007 ، لوله های PEX ، دریچه های توپی و دریچه های گوشه ای است که خود طراحی و توسعه یافته است. در کشورهای آمریکای شمالی و مناطق NSF ، CSA ، UPC ، UL و سایر محصولات تولید می شود. گواهینامه محصول

CE
م

CE
CSA

CE
ISO9001

CE
ISO14001

CE
NSF

CE
OHSAS18001

CE
UL

CE
UPC

CE
UPC

CE
UPC

CE
UPC